MEDIA JA VAIKUTTAJAMARKKINOINTI

Kiitos, että olet mukana matkassamme luomassa parempaa ruokakultturia ja autat meitä tekemään markkinoinnista entistä läpinäkyvämpää!

Mikäli olet kiinnostunut tekemään kanssamme vaikuttajamarkkinointia, tutustu vaikuttajayhteistyön ohjeistukseemme ja lähetä ideasi ja yhteistyöajatuksesi sähköpostitse osoitteeseen yhteistyo@foodin.fi

 

YHTEYSTIEDOT

MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄJOHTAJA
Susanna Suomi
susanna@foodin.fi
+358 50 584 1252

VAIKUTTAJAYHTEISTYÖN OHJEISTUS

Vaikuttajayhteistyö-ohjeistuksen tarkoituksena on ohjeistaa Foodin-brändin kanssa yhteistyötä tekeviä vaikuttajia siitä, miten kaupallisesta yhteistyöstä kerrotaan kuluttajille kohdennetussa vaikuttajamarkkinoinnissa. 

KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTON LINJAUS VAIKUTTAJAMARKKINOINNISTA

“Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan yritysten ja vaikuttajien välistä kaupallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on yrityksen tuotteiden myynnin edistäminen tai brändin tunnettuuden kasvattaminen. Kaupallinen yhteistyö voi syntyä esimerkiksi siten, että yritys ja vaikuttaja tekevät sopimuksen yrityksen tuotteita koskevasta sisällöntuotannosta.

Vaikuttajamarkkinoinnin lopputuote voi olla esimerkiksi vaikuttajan julkaisema yritystä tai sen tuotteita käsittelevä video-, audio- tai kuvajulkaisu tai blogikirjoitus. Myös ns. brändilähettiläänä toimimista koskevat samat mainonnan tunnistettavuuden säännöt kuin muutakin vaikuttajamarkkinointia.

Vaikuttajan yritykseltä saama vastike markkinoinnista voi olla rahaa tai rahanarvoinen etu, kuten vaate, lahjakortti tai matka. Vaikka saatu vastike ei olisikaan rahaa, kyse on silti markkinoinnista.

Mainonnan tunnistettavuutta koskee kuluttajansuojalaki. Kuluttajalla on oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti. Linjaus perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja sen esitöihin, oikeuskäytäntöön sekä kuluttaja-asiamiehen valvontaratkaisuihin.”

VAIKUTTAJAYHTEISTYÖN MERKITSEMINEN FOODIN-YHTEISTYÖSSÄ

Kuluttajansuojalain mukaan kaikessa vaikuttajamarkkinoinnissa on käytävä selkeästi ilmi kaupallinen tarkoitus sekä markkinoija eli Foodin. Sama sääntö pätee mainoksen muodosta ja kanavasta riippumatta.

MERKITSE YHTEISTYÖ NÄIN:

  1. Kerro ensimmäisenä julkaisun alussa, että kyseessä on Foodin-brändin mainos sanalla “kaupallinen yhteistyö” tai “mainos”

  2. Jos yhteistyö sisältää useamman julkaisun tai kuvan, tee sama merkintä jokaiseen julkaisuun erikseen

  3. Esimerkki toivomastamme toteutustavasta

  • “Kaupallinen yhteistyö: Foodin”

  • “Kaupallinen yhteistyö Foodinin kanssa”

  • “Mainos Foodinin kanssa“

Lue lisää aiheesta sekä katso ohjeet erilaisten sosiaalisen median alustojen merkintätavoista täällä

TERVEYSVÄITTÄMÄT FOODIN-TUOTTEIDEN MARKKINOINNISSA JA MAINONNASSA

Vastuullisena toimijana meille on tärkeää noudattaa yleisiä ohjeistuksia ja säädöksiä myös markkinoinnissa. Kiinnitämme nyt ja tulevaisuudessa suurta huomiota siihen, että omat sisältömme, kanavasta riippumatta, vastaavat Ruokaviraston ohjeistuksia terveysväittämistä. On tärkeää, että myös yhteistyökumppanimme noudattavat samoja ohjeistuksia ja välttävät julkaisuissaan muiden kuin hyväksyttyjen terveysväittämien käyttämistä. Voit tutustua Ruokaviraston ohjeistukseen tarkemmin täällä: 

Ruokaviraston elintarvikeopas

Ruokaviraston ohjeistuksen mukaan tuotteitamme ei saa verrata esimerkiksi lääkkeisiin eikä parantavan diagnosoituja sairauksia. On myös huomioitavaa, ettei terveysväittämiä tuotteiden sisältämien raaka-aineiden ominaisuuksista saa esittää, ellei niitä tue jokin lakisääteisesti hyväksytty terveysväittämä. Voit tutustua THL: n ravitsemussuosituksiin täällä: 

THL:n Ravitsemussuositukset

ILMAN YHTEISTYÖSOPIMUSTA SAADUT TUOTTEET

Me Foodinilla emme koskaan lähetä tuotteitamme ilman ennalta sovittua yhteistyösopimusta. Osallistumme kuitenkin satunnaisesti erilaisten PR- ja lehdistötapahtumien “goodie bag” -lahjakasseihin ajankohtaisilla tuotteilla tai maistiaisilla. 

Kuluttaja-asiamies suosittelee kertomaan selkeästi myös, jos vaikuttajan sisällössä esiintyvä tuote on saatu ns. pyytämättä ilman yhteistyösopimusta. Tällaisessa tapauksessa voidaan käyttää ilmaisua: ”Saatu ilmaistuote, Foodin”.

Lue aiheesta lisää täällä

KIITOS, ETTÄ AUTAT MEITÄ TEKEMÄÄN MARKKINOINNISTAMME ENTISTÄ VASTUULLISEMPAA!

LUE AJANKOHTAISISTA AIHEISTAMME BLOGISSA

TUTUSTU TUOTEVALIKOIMAAMME